Payback under et halvt år

Vi hjælper virksomheder med resultatforbedring i form af:

Hvis I har nogle af ovenstående behov kan vi bidrage med erfaring, objektivitet og kreativitet.

Det er vigtigt, at resultaterne af en konsulentydelse er mærkbare og målbare. Det bliver de kun, hvis forslag gennemføres. Derfor gør vi meget ud af, at forslagene er praktiske og operationelle.

Den årlige gevinst ved gennemførelse af forslagene fra 3P Management vil være mere end det dobbelte af honoraret til 3P Management. Skulle dette vise sig ikke at være opfyldt, reduceres honoraret i henhold til 3P-garantien.