Resultatfokus i hele virksomheden
ved aktivering af målstyringen

Alle organisationer har målstyring i form af budgetter, balanced scorecard, MIS osv., men de færreste får det fulde udbytte af målstyringen.

Hvad kan der være galt?

Hvordan kan 3P Management hjælpe?

Hvad kommer der ud af det?