Procesforståelse giver gode projekter

Projekter, hvor 3P Management er involveret, handler altid om optimering af virksomhedens processer og heraf følgende organisatoriske tilpasninger.

Detaljeret forståelse af virksomhedens forskellige processer er grundlaget i vore ydelser. Der er 3 typer processer i en virksomhed, hvor de basale processer er virksomhedens eksistensgrundlag.

Optimering af de basale processer vil altid ske med udgangspunkt i forståelse af de reelle behov hos virksomhedens kunder og de værdiskabende aktiviteter i processerne.

Forbedring af de 3 procestyper kræver hver sine metoder. 3P Management har gennem årene udviklet metoder til dette – og udvalgt de bedste metoder fra managementkoncepterne.