GoodMeetings

Bedre forretningsresultater med bedre møder

Alle har oplevet at sidde i møder og tænke på, om man kunne have brugt sin tid bedre. Møder starter for sent, det samme bliver sagt igen og igen og det ender med at slutte for sent. Det kan være svært at få truffet klare beslutninger – og dem, der bliver truffet, bliver ikke altid ført ud i livet.

Problemet er erkendt i de fleste virksomheder og der er ofte blevet tagetEksempler  initiativer til at forbedre mødeafholdelsen med kurser i god mødeledelse og mødeadfærd, men den store effekt er udeblevet.

Effektive møder kræver sammenhæng i virksomhedens møderækker og korrekt valg af mødeform og -adfærd for de enkelte møderækker.

Der er to væsentlige parametre til dårlig mødeeffektivitet:

  1. Spildtid
  2. Beslutninger bliver ikke truffet hurtigt nok

ÅrsagerMere end 20 % af mødetiden anses for spildtid, viser flere forskellige undersøgelser. Dette vil de fleste nikke genkendende til.

Det andet forhold er ikke så åbenlyst, men langt vigtigere. Det gælder for de fleste punkter, der bliver behandlet på et møde, at jo før der bliver truffet beslutning, jo før kommer der resultater. Formålet med de fleste møder er at diskutere forhold, som påvirker virksomhedens resultater og der ligger en stor gevinst i at få truffet beslutninger så hurtigt som muligt.

For begge parametre gælder, at årsagen ikke kun stammer fra forkert adfærd på selve møderne, men i mindst lige så stort omfang fra at definition og sammensætning af virksomhedens møderækker ikke er optimal.

For at forbedre mødeeffektiviteten i virksomheden skal der stilles følgende spørgsmål:

  1. Er det de rigtige møderækker, vi har i virksomheden? Er det de rigtige mennesker, der deltager? Er det de rigtige succeskriterier, der gælder for den enkelte møderække? Er de beslutningsdygtige?
  2. Er rammerne/formen for den enkelte møderække rigtig?
  3. Er adfærden i afviklingen af møder og mellem møder rigtig?