Målstyring med tavlemøder er nemt at etablere og giver hurtige forbedringer

Mange administrative organisationer har ikke udnyttet dette potentiale

Der bliver generelt talt meget om nytten eller det skadelige ved at måle medarbejdere, elever, ledere etc. Er måling et gode eller et onde? Hvornår skal man foretage målinger og hvordan skal de etableres, for at det bliver en succes? Rigtig implementeret målstyring er et effektiv middel til at skabe hurtige resultatforbedringer og høj arbejdstilfredshed.

Hvem gider at bowle, hvis der hænger et tæppe ned over bowlingbanen, så man ikke kan se resultatet af sine kast? På samme måde ønsker alle medarbejdere at kunne se, hvilken værdi de skaber for organisationen.

Man ønsker dog kun at blive målt på noget, der opfattes som relevant, hvorfor involvering i opstilling af nøgletal kan være vigtig for at opnå forståelse og accept.

Men nøgletal er ikke nok – man skal også vide, hvordan man kan forholde sig til utilfredsstillende resultater.

Resultater er en konsekvens af de arbejdsprocesser, der anvendes. Når resultater skal forbedres, involveres de medarbejdere, der arbejder med arbejdsprocesserne i dagligdagen for i fællesskab at bestemme de nødvendige korrigerende handlinger. På den måde kan der skabes hurtige resultater med engagerede medarbejdere.

Målstyring med tavlemøder giver store resultatforbedringer med lille indsats.

Årsagen til, at mange organisationers nuværende målstyring ikke fungerer optimalt, er at:

Resultater og accept kan skabes ved:

  1. Involvering i opstilling af de succeskriterier og nøgletal, der viser, hvad den enkelte organisatoriske enhed bidrager til i virksomhedens samlede resultat
  2. Træning af medarbejderne i at definere og implementere korrigerende handlinger, der forbedrer egne processer og resultater