Mindre overarbejde og bedre indtjening

Udgangspunkt

Baggrunden var, at en afdeling i et større rejsebureau efter flere års vækst oplevede stigende stress blandt medarbejderne.

Projektets formål var at identificere forbedringer, der på samme tid kunne forbedre bureauets indtjeningsniveau og minimere omfanget af overarbejde.

Indhold

På basis af detaljerede analyser af eksisterende arbejdsgange blev nye og mere sammenhængende arbejdsgange udviklet. En ny organisering med større fleksibilitet blev indført. I den forbindelse blev der udviklet et nyt planlægningsværktøj, som sikrede en bedre styring af de daglige opgaver i afdelingen.

Afdelingen fik hver dag store mængder af informationsmateriale. Dette blev sat i system, således at spildtiden, ved at mange skulle sætte sig ind i det samme materiale, blev minimeret.