Reduktion af ressourcebehovet
med bedre planlægning

Udgangspunkt

Projektets formål var at effektivisere de lokale redningsstationer.

Indhold

Der blev med udgangspunkt i Logisk Procesdesign udarbejdet forslag til nye administrative processer. Der blev udarbejdet nye planlægningsprincipper og –værktøjer for dels at reducere ressourcebehovet og dels at sikre en bedre udnyttelse af den ellers passive beredskabstid.