39 forslag til forbedret planlægning

Udgangspunkt

Virksomheden oplevede forsinkelser og svingende kvalitet i planlægningen af det flyvende personales arbejde.

Projektets formål blev at identificere og gennemføre forbedringer af planlægningsprocesserne for at opnå en optimal udnyttelse og servicering af det flyvende personale.

Indhold

Vi analyserede de eksisterende planlægningsprocesser på tre forskellige geografiske lokationer og de betingelser, processerne fungerede under. Dette resulterede i 39 forslag til forbedringer.
Forslagene handlede om bedre værktøjer, øgede kvalifikationer, klarere ansvarsforhold, bedre informationssystemer, mere rationelle arbejdsmetoder, bedre kommunikation med crew, ændrede mødestrukturer, bedre dokumentation, bedre anvendelse af eksisterende værktøjer, bedre procedurer til opfølgning og ændret organisering/arbejdsdeling.