Medarbejdermobilisering til procesudvikling

Udgangspunkt

Projektets formål var at understøtte et stort igangværende moderniseringsprojekt gennem arbejde med procesoptimering.

Indhold

I en række forskellige afdelinger blev der nedsat arbejdsgrupper, som fik grundig oplæring i Logisk Procesdesign. Væsentlige processer blev herefter udvalgt og arbejdsgrupperne dokumenterede og udviklede disse med sparring fra vores side.

De nye arbejdsgange blev efterfølgende indført i hele kommunen – f.eks. for de administrative områder. Der blev også indført helt nyt koncept for telefonbetjening, som fjernede telefonkøer og reducerede antallet af omstillinger.