Forbedring af daglig drift og bedre overholdelse af projektplaner

Udgangspunkt

Forsikringsselskabet havde et godt datagrundlag, som blev anvendt til månedlig rapportering i form af økonomirapportering og Balanced Scorecard.

Projektets formål var at målrette resultatforbedringen ved, at der overalt i organisationen blev arbejdet med korrigerende handlinger i overensstemmelse med de enkelte afdelingers succeskriterier.
Det var også et formål at sikre prioriteringen og styringen af al projektarbejde således, at der kom mere fokus på de forretningsmæssige resultater og, at overholdelsen af planer blev forbedret.

Indhold

Med udgangspunkt i den gældende organisationsstruktur blev succeskriterierne specificeret for de enkelte teams og ledergrupper, og der blev sikret sammenhæng til selskabets overordnede succeskriterier.

Projektporteføljen blev gennemgået og saneret. For enkelte projekter blev der opstillet en ny projektplan.
En sammenhængende og transparent opfølgnings- og korrektionsstruktur blev etableret med tilhørende justering af mødestrukturen.

Der blev opnået en 15 % resultatforbedring som følge af den mere strukturerede opfølgning af den daglige forretning. Overholdelse af projektplaner blev forbedret med 60 %.