Synergigevinster realiseret med detailforståelse

Udgangspunkt

Baggrunden var, at en koncern efter opkøb af 3 forlag ønskede at fusionere forlagene med henblik på opnåelse af synergieffekter.

Projektets formål var gennem effektivisering at underbygge og forbedre konkurrenceevnen.

Indhold

Forlagene havde 3 typer af produkter: fagbøger, tidsskrifter og opslagsværker. Opslagsværkerne udkommer regelmæssigt (ofte) med nye opdaterede oplysninger baseret på en omfattende database. En detaljeret gennemgang af processerne afslørede væsensforskelle mellem på den ene side fagbøger/tidsskrifter og på den anden side opslagsværkerne. Dette resulterede i en radikalt anderledes organisation baseret på denne opsplitning, men på tværs af de tidligere forlagsgrænser. Dette medførte bedre mulighed for udnyttelse af det overlap af viden, der var mellem de oprindelige forlag.

Desuden blev der udviklet et nyt princip til styring af de talrige opdateringer af oplysninger i databasen, som er grundlaget for udgivelsen af de forskellige opslagsværker.