Effektiv styring af decentrale medarbejdere

Udgangspunkt

Baggrunden for projektet var, at et nyt IT-system til styring af ordrer og serviceteknikere ikke havde givet de tiltænkte effekter.

Projektets formål var at identificere og gennemføre forbedringer af ordrestyringen.

Indhold

På basis af en kortlægning af ordreforløb blev der udviklet forslag til forbedret anvendelse af de muligheder, det nye IT-system gav.

En organisatorisk omlægning adskilte den daglige styring af ordrer og serviceteknikerne fra den kvalitative del (supervision) af driftsledelsesrollen. Der blev oprettet en fælles “kommandocentral” som nu styrer den daglige opgavefordeling på tværs af de 4 geografiske enheder serviceteknikerne er tilknyttet. Dette har frigivet tid for driftslederne til en langt mere aktiv udvikling af de enkelte medarbejdere – med højere produktivitet og kvalitet til følge.