Ny kreditbehandling med 20% besparelse

Udgangspunkt

Bankens kreditsystem var forældet, og der krævedes etablering af en helt ny it-platform.

Projektets formål var at maksimere det forretningsmæssige udbytte af en ny it-platform. Den omfattende udvikling skulle gennemføres over en årrække så et af formålene var også at etablere en udviklingsplan, hvor der hvert halve år kunne realiseres gevinster gennem introduktion af ny funktionalitet.

Indhold

På basis af afdækning af produkt og procesoverblik blev der gennemført Logisk Procesdesign for de vigtigste processer. De organisatoriske konsekvenser af fremtidens processer blev afdækket i form af krav til medarbejdernes kompetenceudvikling og ændret arbejdsdeling. En analyse af tidsanvendelsen til aktiviteterne i de forskellige kreditprocesser dannede grundlaget for beregningen af tidsbesparelserne ved anvendelsen af den ændrede funktionalitet.

Der blev etableret en udviklingsplan med tilhørende benefit realisering. Den ændrede funktionalitet
gav en besparelse på 20 % af de administrative omkostninger, samtidig med mere kundeorienteret rådgivning, bedre risikostyring og øget fleksibilitet ved fremtidige systemtilpasninger.