Fra administrativ organisation til medlemsfokus

Udgangspunkt

Organisationen stod overfor indførelse af ny teknologi og ønskede at sikre harmoni med arbejdsgange og organisationsstruktur.

Projektets formål var med indførelse af ny teknologi, herunder blandt andet elektronisk dokumenthåndtering at effektivisere arbejdsgange og organisation således at ressourcer kunne frigives til nye værdiskabende opgaver.

Indhold

På basis af medarbejderinterview blev de væsentligste processer beskrevet. Ved hjælp af Logisk Procesdesign blev der udarbejdet forslag til nye arbejdsgange med anvendelse af elektronisk dokumenthåndtering. Nyt organisationsprincip blev udviklet – baseret på de muligheder elektronisk sagsstyring og -håndtering gav. Grundlæggende en forandring fra en traditionel administrativ organisation til en fleksibel og dynamisk organisation med fokus på medlemmernes primære behov.