Grundlæggende effektivisering
er det vi er gode til!

Bag alle overskrifterne i de forskellige managementkoncepter er der nogle konkrete og uund-værlige teknikker. Det er dem, vi behersker og sammensætter til det projekt, der er behov for! Om projektet skal kaldes Lean, 6 Sigma, Effektivisering eller andet må bestemmes af indholdet.

Hurtige resultater

Hos 3P Management kommer du kun i kontakt med meget erfarne konsulenter, der hurtigt forstår virksomhedens situation og elsker at udfordre gamle normer og principper. Sund fornuft – som er menne-skets evne til uafhængigt af autoriteter og regler at ræsonnere – er noget vi lægger stor vægt på i alle projekter.

Siden starten i 1993 har 3P Management skabt væsentlige resultatforbedringer i virk-somheder i mange forskellige brancher. I alle projekter har procesoptimering og organisationsudvikling været de vigtigste elementer.